ایرانشهر
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 آذر 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
1-  ایــــــر ا  ن

كــشــورم   آئـیــنـه  لـطــف  خـــدا

مـشــرق  پــر  نـور  اِیـمـان  و  دعــا  

پـرچــم    ایــران  گـلسـتـان  امـیـد 

سـرخ   گـون و  سـبز فام و رو  سـپـیـد

عـشـق آمـد شـوقـهـا در جان شـکـفـت 

سـی بهار از گـلـشـن ایـمـان شـکـفـت 

بـی   امـان   یـاد    از   دلیــران  می کنـم 

جـان    فـدای     نـام   ایـران    می کنـم 

2- خراسـان رضـوی

هـفـت  شـهـر عـشـق و    یـاران امـیـن 

قـلـب   ایـران   سـرافـراز   اسـت   ایـن 

حـجـت هـشـتـم   قـدم   ایـنـجـا نـهـاد 

بـا  وضـو  بـایـد بـه  خـاکـش پـا  نـهـاد

 3- خراسـان جنوبـی

غـنــچـه هـای   زعـفـرانـی   را  بـبـیـن 

از  خـراسـان  جـنـوبـی   گُِــل بـچـیـن 

4- خراسـان شمـالی

ای دو  تـار  خـوش  نـوا   فـریـاد  كـن

 از   خـراسـان   شـمـالـی     یــاد   كـن

 5- گـلـسـتـــا ن

تـا   گــلسـتـان   مـی رود   رویـای  مـن

 با     سـمـنـد     بـاد     پـای     ترکـمـن

 6- مــا ز نـد  ر ا  ن

هـفـت جـنـگـل دارد  و هـفـت  آسـمـان

خــطـه ی      دریـا دلـان     «مـازنـدران» 

7- گـــیـــلـا ن

می گـذارد «مـوج»  سـر بر پـای «دشـت»

شهر شـالی های بـاران خـورده  «رشـت» 

8- خـو ز ســتـا  ن

خـاک    دهـلاویـه   و   بـسـتـان     درود 

نـخـل هـای  سـرخ   خـوزسـتـان   درود 

شهر خـرمـشـهر چـون  در خـون نشـست

  زخـم  بـر  پـیشـا نـی كــارون  نـشـست

  9- آ بـــــا  د ا  ن

بـاز   هــم    بـرخـیــز     آبـادان    مـن 

مـهـر  تـو  آمـیـخـتــه  بــا  جـان مـن 

10- بــوشــهـــر

ایـنـك  از بـوشـهـر  و  دلـواری  بـگــو 

از  دل  هـر  ذره   خـورشـیـد ی  بـجــو  

11- هـر مـز  گـا  ن

مـوج   اقـیــانـوس هـا  دامـن  كـشـان 

از خـلیــج فــارس  می گیــرد   نـشـان  

پـاسـبـا ن      آبـهــا ی       نـیـلـگـو ن

  هــرم  هـرمـزگـان تـب عشـق و جنـون

  12-كـــیــــش

كیـش مـا چـشـم  جـهـان را مـات كـرد

  پـاكـی  سـرچـشـمه   را   اثـبـات   كـرد 

13-  زنــجــا ن

سـرزمـیـن  در  و  مـرجـان  اسـت  ایـن  

شهـر اشـراق است و   زنجـان است  ایـن

  14-  ا ر د  بـیـــل

زادگــاه        پـهـلـوا نـان        مــغــان 

نـغـمـه خـوانـان   و    مـؤذن  زاد گــان 

اردبـیــل  و چـشـمـه هـایـی از  عـســل

  آب گـرمـش در جـهـان ضـرب الـمـثـل 

15- قــز و یـــن

مـانـده  از  ایـن  تـاک صـدهـا   یـادگـار 

نـام  قـزویـن  بـا رجــائـی   مـانـدگـار 

16-آذربایجان شرقی ، 17-آذربایجان غربی

جـان   ایـران     اسـت     آذربـایـجــان 

عـاشـقــانـش    شـهـریـاران   جـهـان

  آنـکـه مـهـرش در دل و جـانـم نـشست 

جـانـم   آ ذربـایـجـان   غـربـی    اسـت

  جـانـم   آ ذربـایـجـان    شرقی    اسـت

  18- مــهــا بــا د

ای    نـگــهـبــانـان     آزادی     ســلام  

مـرزبـانـان        مـهـابـاد  ی     ســلام 

19-كر د ســتــان

آسـمـان   دسـت و دلـم  را  می كـشـیـد

ســوی  كـردسـتـان   و مـردان   رشـیـد

مـا هــمـه  هـم  قــبـلـه و  یــاران هـم

همـچـنـان کـوهـی کـه پـشتـیـبـان هـم

20-كـرمـا نـشـا  ه

بـیـستـون  و طـاق  بـسـتـان   را  بـبـیـن

قـدمـت   فـرهـنـگ   ایـران  را  بـبـیـن

جـام جـم  در چـشـمـه  نـیـلـوفـر است

شـهـر كـرمـانـشـاه   عـاشـق پـرور  است

21- ایــــلــا م

خـانـه   خـورشــیـد   و   خـاک پـر بـلا

شــهـر   ایــلام   ای    مـسـیـر   كـربـلا

22-سیستان وبلوچستان

سـرزمـیـن   رسـتـم    دســتـان    درود

شـیـر   مـردان    بـلـوچـسـتـان    درود

23-لــر ســتـا  ن

ای  فـلـک هـا   تــشـنـه   افــلاک  تـو

خــرم   و  آبــاد   بــاشـد   خــاک   تـو

24-چهـار محال بختِاری

كـوچ كـن   سـمـت  بـهـار  سـرنـوشـت

چـار  فـصـل  بـخـتِـیـاری ها    بـهـشـت

25-كهگیلویه وبویراحمد

بـا   عـشــایـر  از    دنــا   بــاز  آ مـدیم

از  بـویـر احـمـد  بــه   شـیـراز آ مـدیم

26-فـــــا  ر  س

روشـنـای  چـشـم  مـا   شــاهــچـراغ

حافظ و سعدی است در این كـوچـه بـاغ

27-كــر مـــا  ن

شـهـر   کـرمـان   و   بـهـاری    دلـنـواز

ارگ   بـم   بـا     نـخـلـهـای    سـرفـراز

28-  یـــــــز د

بـاغ   یـزد    و   نـو   بـهـار  تـرمـه هــا

بـادگـیــر    کـوچـه  هـایـش    آشــنـا

29-ســمــنــا  ن

پـسـتـه خـنـدان سـمـنـان چـیـدنی س

شـاهـرود  و  قـلــه هـایـش  دیـدنی س

30-اصـفــهــا  ن

شـهـر گـلـهـا    شـهـر پـلـهـای  جـهـان

شـهـر   گـنـبـد هـای  آبـی    اصـفـهـان

چـار  بـاغـت   را   خـدا  زیـبـا   ســرود

مـا  و   شـبـهـای  خـوش   زایـنـده  رود

31- قــــــــم

مـلـك نـور اسـت و درآن ظلمت گـم است

آســتـان  دِیـن  و   دانـایـی   قـم   است

32-مــر  كــز   ی

مـردمـان        مـرکـزی       دانـشـورنـد

در خـمـیـن خـویـش گـل  می پـرورنـد

33-هــمــد  ا   ن

هگـمـتـانـه مـهــد  دانـش  ملـك دیـن

شـوكـت    دیـریـنــه   ایـرا ن   زمـیـن

34-  ایــــر  ا   ن

جـمـلـه ‌سـی اسـتـان كه بـایكدیـگریـم

بـهـره از  سـی  جـزء  قـرآن مـی بـریـم

تـا  مـن  و  تـو  بـا  ولـایـت هـمـدلـیـم

صـاحـب  ایـن  خـانـه و  ایـن  مـنـزلـیم

میهنم ای   هـدهـد  هــادی  شـده

فـصــل  فصل  اسـتـقـلال   و   آ زادی   شـده

خـاك   پـایـت   طـوطـیــای   مـاه   بـاد

پـرچـمـت     در    سـایـه     الـلـه  بـاد   

                                                                             از سروده های سید حمید رضا حسینی

                                                                                 با سپاس از تارنمای ترانه 1400
درباره وبلاگ
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از ان به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

این تارنما در راه اگاهی رساندن خبرهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین و شناساندن تمدن این سرزمین به مردمان این مرز و بوم کوشش میکند.
پاسخگوی سوالات شما در زمینه ایران شناسی و انجام کارهای فرهنگی هستم با من تماس بگیرید:09196867602
خسرو حسین بختیاری(سید حسین موسوی)
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
از دیدگاه شما دوست هم میهن رپ یا موسیقی ایرانی؟نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic